Activitats extraescolars

Cada any uns 180 alumnes participen d'aquestes activitats que es realitzen al migdia en les instal·lacions del col·legi.

Activitats espai Mestral

  • Futbol:  Els alumnes entrenen i realitzen diferents activitats guiats per monitors especialitzats.

         de 1er d'EPRI a 3er d'ESO

  • Escacs: Aquesta activitat pretén reforçar l'aprenentatge basat en l'estratègia i el  pensament lògic.

         de 4t d'EPRI a 4t d'ESO

  • Trompeta: Per gaudir de la música i gaudir de l'instrument sent protagonista del propi aprenentatge.

         de 4t d'EPRI a 4t d'ESO  

  • Robòtica: Fent servir diferents eines i processos, els alumnes aprendre a programar.

          de 1er a 4t d'ESO

  • Alemany: Guiats per un professor natiu, els alumnes s'inicien en l'ús i regles d'aquesta llengua.

          4t d'ESO


Informació general

Les activitats extraescolars de la Institució Igualada estan organitzades i coordinades per l'AMPA del centre.

Hi ha una gran varietat d'opcions: Escacs, Trompeta, Alemany, Robòtica, Ball modern, Mecanografia....

Activitats espai Montclar

  • Dansa moderna i acrobàtica: Amb aquesta activitat es busca estimular la part  artística de l'activitat esportiva així com treballar la psicomotricitat, la coordinació, etc.

          Secundària

  • Mecanografía: Les alumnes podran aprendre a escriure amb agilitat i correctament a l'ordinador.  

          de 5è d'  EPRI a 4t d'ESO

  • Iniciació esportiva: Activitat per a la iniciació en els diferents esports.

          1er i 2n d'EPRI

  • Ritme i esports gimnàstics: Activitat destinada a treballar les habilitats motrius a través de la música i les coreografies

          Primària

  •  Polideportiu: Aprenentatge i entrenaments de diferents  disciplines esportives i participació en competicions inter-escolars.

          de 3er  a 6º d'EPRI