Programació i Tecnologia

Un repte interdisciplinari

En un món cada vegada més connectat i digitalitzat, creiem en la necessitat de formar als nostres alumnes en l'ús de les noves tecnologies. Així, dins de l'assignatura de Tecnologia de 3er d'ESO, de l'activitat de Llenguatges a partir de 3r de primària i d'una activitat extraescolar, s'imparteix una aproximació als fonaments de la programació informàtica mitjançant els programes informàtics MBlock i Scratch; unes eines gratuïtes que faciliten l'assimilació i implementació del codi de programació.

En aquest context, la programació i la robòtica educativa és un sistema d’ensenyament basat en el constructivisme que permet afavorir la creació de nous escenaris d’aula on l’alumnat és protagonista actiu i reflexiu del seu aprenentatge a través del disseny i l’elaboració de creacions pròpies, i on es potencia el desenvolupament de les seves habilitats i competències.

Desenvolupar les capacitats creatives i d’organització, fomentar el treball en grup, promoure la necessitat d’experimentar, de descobrir noves habilitats i l’interès per investigar són alguns dels objectius de la programació i tecnologia educativa.