Alumni Escola

Els alumni sou una part molt important de la nostra comunitat educativa, persones amb caràcter propi i que sempre tenen les portes de l’escola obertes.

Responsable Alumni de Igualada
Testimoni

Alumni around the world

Alumni inscrits arreu del món

Ajudes a Famílies. Units Contra el COVID-19
A la Institució sempre hem fet tot el possible per ser-hi a prop de les famílies. Per això, ens sumem a la campanya ‘Ajuts a famílies’ desenvolupada per la Fundació Impuls. L'import íntegre recollit a través de la campanya es destinarà a concedir ajudes econòmiques a les famílies que estan vivint situacions econòmiques difícils i no poden fer front a les despeses d'escolaritat dels seus fills.