Tres alumnes aconsegueixen la Distinció en les proves PAU

La Laura Lloret, la Ruth Soler i la Blanca Rodríguez

El passat divendres 19 de juliol tres alumnes de la Institució Igualada van aconseguir una distinció a les proves PAU en haver aconseguit una mitjana igual o superior a 9 en la fase comuna.

Aquest és un tancament extraordinari a la tasca realitzada durant tot el procés educatiu realitzat a l’escola.

Felicitem especialment doncs a la Laura Lloret, la Ruth Soler i la Blanca Rodríguez. Molt bona feina!


Global competence
News