Devolución EcoBooks de Iddink

Este año la recogida de ecoBooks no se hará de forma presencial en el centro

Recollida de llibres ecoBooks

Enguany la recollida d’ecoBooks no es farà de forma presencial en el centre i es procedirà de la següent manera: 

  • els estudiants podran portar els llibres a qualsevol oficina de Correos que, a la seva vegada, els enviarà a Iddink;
  • per a que el cost de Correos sigui gratuït, s’hauran de portar els llibres abans del dia 15 de juliol amb un codi que s’enviarà per mail a cada família;
  • aquest codi el facilitarem de forma gradual i establint dies preferents per anar a Correos per curs, per tal d’evitar aglomeracions; 
  • els llibres es revisaran al magatzem d’Iddink, a Correos només caldrà portar els llibres, prèviament dipositats en una caixa o bossa ben protegida;
  • els alumnes de 2n de Batxillerat disposaran per retornar-los d’un termini més llarg;
  • tota la informació de com fer-ho estarà redactada al dors de l'albarà de devolució que, com cada any s’enviarà per mail a les famílies i estudiants.

INFOGRAMA

Competencia global
Noticia