Eduación Infantil: "Ensenya la teva escola"

Compilación de videos sobre algunos de los proyectos que se llevan a cabo a Eduación Infantil

LA LECTOESCRIPTURA:

El treball de la Lectoescriptura a Educació Infantil comença ja des de ben petits a partir de les estones de conversa amb els altres i amb els adults, dels contes, endevinalles, poesies i altres recursos que mica en mica ens fan gaudir del màgic món de les paraules. 

Gràcies a tot aquest treball fet de manera transversal, arribem a P5 ja prou preparats per endinsar-nos de ple en el món de la lectura i de l’escriptura. Les activitats proposades en aquest nivell ens ajuden a enriquir-nos cada vegada més lingüísticament. Són propostes adaptades a les necessitats ,interessos i nivell maduratiu de cada nen/a de manera que cada un pugui assolir el seu propi objectiu . El treball per ambients permet que els nens s’ajudin , s’autoevaluin i es diverteixin llegint i escrivint.ENGLISH PROJECT A LA LLAR:

L'anglès a la llar es treballa de manera sensorial mitjançant el joc, la música, els bits d'imatge, els contes i les bosses de colors. En definitiva, els nens aprenen jugant i divertint-se.
ENGLISH PROJECT AL PARVULARI:

A l'aula hooray treballem de manera multidisciplinar. Partim de la base de que els nens aprenen de diferents maneres, per tant els oferim diferents oportunitats d'aprenentatge( bits d'imatge, flashcards, cançons, jocs de conversa, fitxes i manualitats).

També dediquem estones a treballar la Unitat d' Indagació basant-nos en la metodologia VESS . Així doncs els nens i nenes fan visible el seu pensament a través de rutines de pensament i mapes mentals.
TREBALLEM PER AMBIENTS

Reforcem el treball cooperatiu tot treballant per ambients a l'aula. De forma autònoma els infants treballen diferents habilitats i diferents arees. S'enriqueixen de les aportacions del altres i aprenen a respectar les idees i les normes que entre tots han proposat.

Durant l'estona d'ambients també aprofitem per treballar rutines de pensament amb les eines que tenim, en aquest cas les claus de pensament. De forma autònoma els nens i nenes observen, descriuen ...i després ho documenten.
PROJECTE "ATRIUM" A INFANTIL

Jesús ens ensenyà mitjançant les paràboles alguns dels grans misteris de Déu. Les paràboles exigeixen la contemplació per tal de ser interioritzades. Gràcies a la capacitat d'admiració, els nens tenen un gran potencial per a la contemplació. En aquest cas, la paràbola del Bon Pastor és molt adequada per a l'educació de la fe dels nens. El nen troba en Ell protecció i amor incondicional.....
EL MENJADOR I DORMITORI DE LA LLAR

Les rutines són essencials per crear hàbits i els petits reptes que sorgeixen dia rere dia durant aquestes rutines posen a prova les habilitats dels petitons/es per superar-les i així, sense adonar-se'n i com si d'un joc es tractés, ser cada cop més autònoms.

Us deixem que mireu per un foradet com són de feliços fent les coses "ells/es solets/es"!!
APRENENTATGE PRIMERENC

Cada matí, a la Llar i Parvulari, comencem el dia amb les rutines pròpies del moment com són posar el dia, escriure el menú, comptar els nens que hi ha i quins falten.... I després de tot això ens enriquim amb embarbussaments, endevinalles, dites, bits d'intel·ligència, càlcul mental... Tot això i molt més ho aprenem dins del projecte de l'Aprenentatge Primerenc. Aquesta estona ens ofereix una gran riquesa cultural, lingüística i alhora exercitem la memòria, l'atenció i la lògica matemàtica.