A Montclar Mestral , preguem per la pau.

Davant la situació actual oferim les nostres pregàries pel respecte, la justícia , la pau i la no violència.

L´educació dels nostres alumnes passa per formar-los com a ciutadans responsables i compromesos amb el seu entorn. A l´escola pensem que l´entesa dels pobles es basa en la paraula i que la pau, el respecte i el perdó no s´han d´oblidar mai com a valors universals que són.

Per tot això, aquests dies a l´escola tenim sempre present l´oferiment de les nostres oracions per aquestes intencions.

Creiem en el respecte i la llibertat  com a valors fonamentals en la formació íntegra dels nostres alumnes .


Paraules del Bisbe Romà als fidels de la diòcesi

"Un nou futur és possible:siguem artesans de pau

Els fets viscuts en aquests darrers anys i les violències dels darrers dies em porten a dir-vos que és possible un nou futur on regni la pau i la concòrdia. Per això, els qui volem ser seguidors de Crist hem de ser protagonistes, en aquest moment històric, essent artesans de pau. Cerquem sens defallir la cultura del diàleg en el respecte i el reconeixement de l’altre en la seva dignitat i en la seva diversitat de pensament. Aquest és temps de construir ponts vers l’altre, de ser propers a la família i amics. No us allunyeu dels qui pensen diferent, ans considereu-los com a germans. Us convido a enraonar, a teixir el bé comú amb les vostres idees amb concòrdia. Com a bons artesans -per a tot hi ha un temps- no busqueu la immediatesa, estimeu sense límits. Això demana eradicar del nostre cor qualsevol espurna d’odi o rancúnia. Promoure la pau significa dir no a qualsevol violència i, alhora, ser portadors del perdó i la misericòrdia que rebem de Déu. Jesús ens diu: estimeu els vostres enemics, pregueu pels qui us persegueixen (Mt 5, 44). Perdoneu així els qui us hagin pogut causar mal. Posem la nostra esperança en Crist, que és la roca que no falla. Preguem per la pau i la justícia, amb el convenciment que l’únic que pot tocar i transformar el nostre cor és Déu mateix." 

+ Romà, bisbe de Vic

Vic, 3 d’octubre del 2017 


Compromís social
Noticia