imatge de capçalera
icona

Batxillerat

En els últims anys a l’escola, volem que els nostres alumnes, a partir de la feina ben feta i l’esforç en equip, 
aconsegueixin tot el seu potencial, garantint uns bons resultats, de manera que puguin escollir amb plena llibertat el seu futur professional.

El seu futur comença ara

El seu futur comença ara

A la Institució Igualada tenim clar que els pares confieu en nosaltres perquè, per sobre de tot, els vostres fills arribin a ser persones íntegres, ciutadans solidaris i professionals competents, capaços de transformar a millor el món en el qual vivim amb la seva tasca professional.

Així, volem ajudar els alumnes durant l’última etapa a l’escola, acompanyar els grans de l’escola en l’elecció dels seus estudis, del seu futur.

A Institució Igualada treballem perquè els nostres alumnes, a partir de la feina ben feta i l’esforç en equip, aconsegueixin uns bons resultats i desenvolupin tot el seu potencial de manera que puguin escollir amb plena llibertat el seu futur professional

Modalitats i itineraris

Modalitats i itineraris

A banda de cursar les matèries comunes per a tothom, cada alumne ha d'escollir una modalitat de batxillerat, i, dins d'aquesta, ha de triar també entre diferents matèries de modalitat i optatives.


La Institució Igualada ofereix les modalitats oficials del Batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials i del Batxillerat en Ciències i Tecnologia. Dins d'aquestes modalitats s'ofereixen també, com a optatives, algunes matèries pròpies del batxillerat artístic.


A mida que es va escollint una matèria de cada bloc, cada alumne pot construir el seu itinerari de Batxillerat, en funció dels estudis que preveu poder fer en acabar el 2n curs. Si cal, és molt important configurar aquesta tria amb l’assessorament del preceptor i dels professors.


D’altra banda, la distribució dels blocs de matèries fa possible que, en començar el 2n curs, un alumne pugui canviar la modalitat que havia cursat a 1r. 

Orientació i acompanyament

Orientació i acompanyament

L'orientació i l'acompanyament personal a través del tutor/a personal, així com l'enllaç d'aquest entre les famílies i el col·legi, no són una novetat del Batxillerat. Tot i això, és senzill observar que en els cursos terminals de la Institució Igualada la figura del preceptor/a pot acabar tenint una rellevància molt especial. 

Per la seva banda, els professors/res de cada matèria tenen la il·lusió personal i professional d'oferir els mitjans per aconseguir el màxim rendiment de cada alumne, en funció de les capacitats i de la resposta personal responsable de cada un d'ells. 

L'orientació professional, sobretot, al 2n curs, és un aspecte molt important del batxillerat a la Institució Igualada. Ha d'acabar concretant-se en una tria encertada dels estudis universitaris o, si és el cas, dels Cicles formatius de Grau Superior. 

5 motius que fan del Batxillerat de la Institució Igualada, una garantia de futur!

Una escola és molt més que una bona preparació acadèmica però, quan parlem de Batxillerat, no podem deixar de banda els resultats.

El Batxillerat és una etapa en què els alumnes s’hi juguen molt perquè es preparen per a poder accedir a la Universitat o a altres estudis de grau superior. Els darrers anys, l'alumnat de la Institució Igualada ha obtingut uns grans resultats acadèmics a les Proves de les PAU.

LLEGEIX ELS 5 MOTIUS

Batxillerat Dual

Batxillerat Dual

Què és el Batxillerat Dual? 

El Batxillerat Dual és la possibilitat que oferim als nostres alumnes d’obtenir, a més del Batxillerat Espanyol, el títol del Batxillerat dels EEUU, gràcies al conveni amb Academica Corporation.

Són molts els valors i els avantatges que el programa “Diploma Batxillerat Dual Internacional” aporta als alumnes, entre els quals destaquen tres objectius principals:

    • Immersió lingüística: 100% en anglès –currículum, professors...– en un entorn d’estudi i treball

    • Immersió tecnològica: 100% online –plataformes, eines, comunicacions, etc.–

    • Immersió personal: Gestió, esforç, responsabilitat, organització i maduresa de l’alumne en l’estudi i el treball.

MÉS INFORMACIÓ

Portal d'admissions

Si en vols més informació, concerta una entrevista o visita l'escola; trobaràs tot això i molt més al nostre portal d’admissions.

Treballa amb nosaltres

Vols treballar a la Institució Igualada?

Envia'ns el teu CV