Setmana Solidària

Un projecte solidari per ajudar als que més ho necessiten

Dins de la línia “compromís social” del projecte Aude! del col.legi Institució Igualada, l'alumnat cada any organitza i desenvolupa un seguit d'iniciatives i activitats solidàries amb l'objectiu de recollir  fons econòmics o materials i aliments  per als més desfavorits. 

Aquestes activitats s'organitzen amb la col·laboració d'entitats o Fundacions locals i internacionals que treballen en favor dels més desfavorits (Càrites, l'Asil del Sant Crist, són alguns exemples). 

La implicació i participació de les famílies i el professorat és un factor clau que fa que, any rere any i gràcies a la generositat de tots, aquestes iniciatives solidàries donin fruit i serveixin per millorar la qualitat de vida de molts.