imatge de capçalera
icona

Infantil

El projecte educatiu en Educació Infantil neix de la nostra manera d’entendre el nen. 
Després de més de vint anys, s’ha anat enriquint i evolucionant fins a convertir-se en una manera estable i segura 
de facilitar i acompanyar el nen en el seu camí cap a l’aprenentatge.


Com ha impactat l'ús d'aquesta nova cultura de pensament en els nostres alumnes?

Com ha impactat l'ús d'aquesta nova cultura de pensament en els nostres alumnes?

Doncs ens ha sorprès gratament la quantitat de connexions que els nens i les nenes han començat a fer i com aquestes noves eines estan facilitant nous aprenentatges. Aquesta cultura de pensament està generant en ells que participin, que siguin molts més curiosos, que tinguin ganes d'aprendre i buscar informació.

És interessant veure com van aprenent a saber escoltar i com intenten respectar el punt de vista dels seus companys perquè saben que amb això creixen i aprenen molt més.

Com es treballa a l’aula?

Com es treballa a l’aula?

Els professors han d'estimular la curiositat i el pensament crític dels alumnes, entenent que cada alumne és únic i que en la seva singularitat trobarà a la seva manera, nous camins per aconseguir els seus objectius, formar hipòtesis, idees i fer connexions.

Algunes de les eines que té VESS per ajudar als nostres alumnes a pensar i reflectir el seu pensament d’una manera visible són les rutines de pensament, els mapes mentals, els hàbits de ment i les claus de pensament entre d’altres.  

Tal com diuen Gilberto Pinzón i Ana María Fernández (fundadors d'Edu1st i del model Vess): "Per poder aprendre hem de comprendre, i per poder comprendre hem de generar-nos processos mentals, processos de pensament". És a dir, no hem de generar processos de memorització sinó processos de comprensió. Aquesta és la raó per la qual parlem de pensament com a estratègia pedagògica. El que fa el docent a l'aula és implementar unes estratègies, entre elles les rutines de pensament, perquè l'estudiant aprengui no memoritzant sinó comprenent.

Mètode VESS: Vida Equilibrada amb Sentit i Saviesa

Mètode VESS: Vida Equilibrada amb Sentit i Saviesa

En què consisteix el model VESS? El Model VESS està basat en els últims descobriments de la neurologia, la psicologia i la pedagogia, per facilitar i guiar la formació d’individus autònoms, responsables, sensibles, empàtics, savis, i per damunt de tot, feliços...

A la Institució Igualada, englobat en el nostre projecte educatiu Aude!, a l'etapa de Llar i Educació Infantil s’està incorporant el mètode VESS, un mètode per crear cultures de pensament visible a les aules. Aquest mètode és el resultat de més de vint anys de recerca d'Edu1st, una organització pionera en l'aplicació de la metodologia Visible Thinking del Projecte Zero de la Universitat de Harvard. 

VESS és doncs, una eina metodològica per crear cultures de pensament a l'aula, contextos significatius i rics en oportunitats per al desenvolupament integral dels alumnes.  

L’alumne passa a ser el protagonista del seu procés d’aprenentatge.

Junts en el camí del seu aprenentatge

 Junts en el camí del seu aprenentatge


Per poder abordar amb profunditat cadascun dels àmbits de desenvolupament i coneixement i seguint les directrius del pla estratègic Aude!, hem desenvolupat diversos programes específics que s’inicien en Educació Infantil i tenen continuïtat posteriorment en les etapes següents i que són, sempre, un mapa guia dels projectes desenvolupats a la Institució Igualada.


  • Creativitat: entenem la creativitat com la capacitat de crear per a un mateix i/o amb els altres. Consisteix a oferir als nostres alumnes un entorn propici perquè puguin abordar qualsevol circumstància de manera creativa i autònoma. 
  • Cooperació: aprenentatge cooperatiu introduït que Aura ha implementat a les aules de totes les etapes del centre, permet un canvi d’organització, d’activitats i dinàmica de classe que afavoreix el procés d’aprenentatge de cadascun dels alumnes en tots els àmbits de la formació humana. 
  • Exploració: el nostre objectiu és convertir l’entorn en una nova oportunitat per buscar una metodologia activa en la qual l’alumne sigui subjecte actiu del seu propi aprenentatge, alhora que introduïm programes que li permetin adquirir els objectius curriculars i pedagògics concrets. 
  • Plurilingüisme: des de les primeres edats treballem perquè els nostres alumnes aprenguin a comunicar-se, créixer, relacionar-se, compartir i intercanviar fent ús vehicular de les llengües catalana, castellana i anglesa. 
  • Valors: l’escola i els professors i pares han de ser capaços de generar situacions en les quals els alumnes puguin desenvolupar i compartir valors com l’amistat, la solidaritat, la companyonia o la voluntat. Perquè tots els que formem part de la comunitat educativa som models i agents educadors.

Portal d'admissions

Si en vols més informació, concerta una entrevista o visita l'escola; trobaràs tot això i molt més al nostre portal d’admissions.

Treballa amb nosaltres

Vols treballar a la Institució Igualada?

Envia'ns el teu CV