Aude! a Infantil

Aude! a Infantil es concreta en el mètode VESS: un model que ajuda a l'alumne, al professorat i als pares a preguntar-se pel sentit de tot el que es fa


Mètode VESS

Aquest mètode —que s'emmarca dins del projecte pedagògic Aude! Infantil—, és una eina metodològica per crear cultures de pensament a l'aula i contextos significatius i rics en oportunitats per al desenvolupament integral dels alumnes.  

VESS  —"Vida Equilibrada amb Sentit i Saviesa"— s’inspira en la metodologia Visible Thinking de Harvard i la pedagogia de Reggio Emilia i va néixer amb l'objectiu d'educar persones equilibrades i felices. L'objectiu d'aquesta eina metodològica és crear cultures de pensament a l'aula, contextos significatius i rics en oportunitats per al desenvolupament integral dels alumnes.


Un projecte per a la innovació

Aquest nou mètode incorpora les novetats que aporta la recerca en neuro-educació, psicologia i pedagogia. Des de ja fa uns anys, el professorat de la Institució a Infantil es forma en metodologies pedagògiques avançades i les aplica amb èxit a les seves aules, convertint l’aprenentatge en una gran aventura diària per a cada alumne i cada família. Montclar Mestral i la resta d'escoles d'Institució són uns dels primers centres educatius de Catalunya que apliquen el mètode VESS a les seves aules de Llar d’Infants i Infantil. 

El mètode VESS és el resultat de més de 25 anys de recerca en l'etapa d'Educació Infantil per part de Edu1st: una organització amb seu a Miami, pionera en l'aplicació a Infantil de la metodologia Visible Thinking del Projecte Zero de la Universitat Harvard.