Empreneduria

Aprendre a emprendre

En aquesta assignatura els alumnes de l'espai Mestral aprenen el mecanisme del funcionament empresarial alhora que s'introdueixen en l'ús de l'anglès en els negocis (Business English).

Els alumnes, dividits en grups heterogenis creen una empresa passant per les diferents etapes que això implica: redactar un pla de negoci, elaborar un prototip de producte, planificar la seva publicitat, etc.).