Aprenentatge Cooperatiu

L'Aprenentatge Cooperatiu aporta grans beneficis a la transformació del pensament i com a motor del desenvolupament personal i social.

A la Institució Igualada sempre donem resposta als canvis importants que experimenta l'entorn global de l'educació, centrant-nos en formar alumnes competitius, col·laboratius, intuïtius i multidisciplinaris.

Treballar en espais cooperatius permet a les alumnes treballar juntes per maximitzar el seu propi aprenentatge i el de la resta dels membres de l'equip. Aquesta estructura suposa introduir de forma habitual, la interacció alumna-alumna i el treball en equip, a més de la interacció professor-alumne i el treball individual.