Codi ètic i del bon govern

El Codi Ètic neix amb l’objectiu que l’ètica i el bon govern impregnin de forma explícita i transversal la gestió de l’empresa i els processos de presa de decisions, esdevenint la norma fonamental en relació als principis i les regles de conducta generals que han d’observar i complir totes les persones que formem part de la INSTITUCIÓ FAMILIAR D’EDUCACIÓ, S.A.

L'entitat emprendrà accions per difondre, sensibilitzar i fomentar el coneixement del Codi Ètic entre tots els treballadors de l’empresa.