imatge de capçalera

Plurilingüisme

L'anglès ha de ser una llengua amiga i present en la vida diària. Per això, a la Institució Igualada, hem deixat de veure l'anglès com una assignatura 
per establir aquest idioma com a vehicle natural de comunicació diària a l'escola, en altres assignatures, presentacions, conferències...


Altres llengües estrangeres

Altres llengües estrangeres

A la Institució Igualada tenim molt clar que l'aprenentatge d'idiomes és de gran importància per al present i el futur dels nostres alumnes. És per això que, al nostre centre educatiu, l'ensenyament de llengües estrangeres té una importància cabdal des de les primeres edats.


En aquesta línia, la nostra escola ofereix als alumnes de Secundària l'oportunitat d'iniciar-se en l'aprenentatge de l'alemany. Aquesta activitat extraescolar està integrada en el projecte de Plurilingüisme del centre.

Batxillerat Dual

Batxillerat Dual

Què és el Batxillerat Dual? 

El Batxillerat Dual és la possibilitat que oferim als nostres alumnes d’obtenir, a més del Batxillerat Espanyol, el títol del Batxillerat dels EEUU, gràcies al conveni amb Academica Corporation.

Són molts els valors i els avantatges que el programa “Diploma Batxillerat Dual Internacional” aporta als alumnes, entre els quals destaquen tres objectius principals:

    • Immersió lingüística: 100% en anglès –currículum, professors...– en un entorn d’estudi i treball

    • Immersió tecnològica: 100% online –plataformes, eines, comunicacions, etc.–

    • Immersió personal: Gestió, esforç, responsabilitat, organització i maduresa de l’alumne en l’estudi i el treball.

MÉS INFORMACIÓ

Projecte Hooray

Aquest projecte s'aplica en totes les aules d'Educació Infantil i ofereix als nostres alumnes l'oportunitat d'aprendre del seu entorn amb els cinc sentits segons el mètode "Active Learning". Així, els alumnes d'entre 0 i 5 anys aprenen de forma lúdica en un entorn  condicionat que els motiva i els porta a gaudir de l'aprenentatge de l'anglès.

Amb aquest mètode, al llarg de tot el dia, l'anglès continua adquirint importància: en el menjador, a la classe, al pati....


La introducció de l'anglès des de les primeres edats de manera progressiva facilita molt el seu aprenentatge i, per això des de la Institució Igualada, oferim l'oportunitat d'aprendre de forma lúdica i amable amb una àmplia varietat d'activitats.

L'anglès des de ben petits

L'anglès des de ben petits

A la Institució Igualada som conscients que l'anglès té un paper fonamental en el procés d'aprenentatge i, per això, des de Llar d'Infants procurem que els nens i nenes creixin adaptant-se al vocabulari per facilitar la comprensió de la llengua estrangera mitjançant diferents projectes i rutines diàries.

Cadascuna de les unitats didàctiques es presenten amb diferents materials i es proposen activitats diverses mitjançant les quals els més petits de l'escola, posen en pràctica el que han après jugant, cantant, etc.

Totes aquestes activitats es reforcen amb les RUTIINES DE CLASSE:

  • Corner Routine: cada dia les professores donen la benvinguda als alumnes.  
  • The Topic's Bag: canten i juguen amb objectes relacionats als coneixements treballats.
  • Multimèdia Feature: escolten contes en anglès en la pissarra digital.
  • Practising and Producing:  repeteixen i interioritzen el vocabulari.

Així l'aprenentatge de l'anglès en l'etapa d'Infantil es desenvolupa en tres fases: PRESENTAR-PRACTICAR-PRODUIR

Exàmens oficials

Exàmens oficials

Totes aquestes iniciatives són un punt clau per als alumnes que es preparen per presentar-se als exàmens de l'Escola Oficial d'Idiomes (EOI) i de Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages).


Des del Departament de Llengües estrangeres de la Institució Igualada, s'anima i prepara a l'alumnat per participar en aquestes proves reconegudes internacionalment. D'aquesta manera es promou i facilita que els alumnes i les alumnes acabin els seus estudis havent obtingut un títol Oficial d'Inglés.

An Irish Experience

Els grans de Primària i els més petits de Secundària (6º EPRI i 1º ESO) tenen l'oportunitat de cursar un dels trimestres escolars a Irlanda convivint amb una família nativa mentre continuen els seus estudis en una escola de Dublín.

Durant la seva estada, els alumnes tenen l'oportunitat de conèixer de primera mà els costums del país reforçant així la seva comprensió i expressió oral així com l'ús de la gramàtica. Un preceptor/a de la Institució Igualada realitza un seguiment dels seus avanços facilitant així l'aprenentatge i adaptació.


El programa es va iniciar fa més de 20 anys i hi participen una vintena d'alumnes cada curs.

CLIL: assignatures en anglès

CLIL: assignatures en anglès

La continuïtat i coherència del nostre programa educatiu és un factor clau per guiar als nostres alumnes cap a un aprenentatge sòlid i complet que els porti a la millora personal, humana i professional.

Continuant amb la dinàmica d'ensenyament de la llengua estrangera que s'inicia en l'etapa d'Infantil, a Primària les iniciatives i projectes emmarcats dins de l'assignatura d'anglès tenen un paper principal.

El projecte CLIL (Content and Language Integrate Learning) engloba l'oferta d'assignatures curriculars que s'imparteixen en anglès com Science, Geography... perseguint els següents objectius:

  • Assimilar els coneixements de l'assignatura que s'imparteix.
  • Utilitzar i integrar l'anglès com a vehicle de comunicació, més enllà de la gramàtica.
Notícies
Portal d'admissions

Si en vols més informació, concerta una entrevista o visita l'escola; trobaràs tot això i molt més al nostre portal d’admissions.

Treballa amb nosaltres

Vols treballar a la Institució Igualada?

Envia'ns el teu CV