Trimestre a Irlanda

El “Programa Irlanda” facilita als nois i noies que hi participen un coneixement i perfeccionament de l’anglès.


Un programa d'immersió lingüística

Per tal de facilitar el domini de l'anglès, en el cicle superior de Primària, les alumnes poden cursar un trimestre a Irlanda. El programa, dirigit a alumnes de 6è de Primària i 1r d'ESO amb un bon nivell acadèmic i d'anglès, consisteix a cursar un trimestre acadèmic en un col·legi de Dublín. Les alumnes s'allotgen amb una família de parla anglesa per aconseguir una veritable immersió lingüística.

Tota una experiència que ajuda a consolidar el nivell d'anglès i també la maduresa personal. Al llarg de tota la seva estada compten amb el suport i l'acompanyament d'un professor de la Institució que supervisen la seva adaptació i fan el seguiment del pla de treball marcat per cada col·legi.