Innovamat a Educació Infantil

Integrem les matemàtiques de manera innovadora i divertida

A l'aula de Infantil 5 del col·legi Institució Igualada, s'aplica el mètode Innovamat per integrar les matemàtiques de manera innovadora i divertida. Aquest mètode combina el joc i l'aprenentatge pràctic per fomentar el desenvolupament cognitiu dels alumnes.

Amb Innovamat, els petits descobreixen conceptes matemàtics mitjançant materials manipulatius i activitats lúdiques. Utilitzant jocs de taula, peces geomètriques i altres recursos, els alumnes exploren els números, les formes i les relacions espacials de manera tangible i experiencial.

A través d'activitats adaptades a les seves edats i interessos, els nens desenvolupen habilitats matemàtiques essencials com el reconeixement de nombres, la resolució de problemes i la comprensió de patrons. A més, el mètode fomenta la col·laboració i la comunicació entre els alumnes, ja que moltes activitats es realitzen en grups.

L'aprenentatge basat en la pràctica i la manipulació permet als alumnes construir un fonament sòlid en matemàtiques des de ben petits, preparant-los per a un èxit futur en àrees relacionades amb la ciència, la tecnologia, l'enginyeria i les matemàtiques (STEM). Així, el mètode Innovamat no només fa que les matemàtiques siguin més accessibles i divertides, sinó que també crea una base per al desenvolupament acadèmic i professional dels alumnes.

Competència global
Noticia