Activitat dinàmica del Projecte Educatiu VESS als pares

El passat dilluns 13 de novembre tots els pares de La Llar i Parvulari van assistir a una activitat dinàmica que van preparar les professores per experimentar les "Claus de Pensament"

Per tal que les famílies de l’escola coneguin el nou mètode que s’està introduint a les aules dels seus fills, l’equip de mestres d’educació infantil van realitzar una activitat dinàmica per experimentar, de forma vivencial, una de les eines que estem utilitzant amb els infants i que ajuden a fer el pensament visible: Les Claus de Pensament.

Durant la presentació, els pares van poder veure petits fragments de vídeo on apareixien els seus fills realitzant diferents activitats on s'aplicava aquesta eina del mètode VESS.

Enguany l’escola la Institució Igualada és, des del mes passat, un dels primers centres educatius de Catalunya que aplica el mètode VESS a les seves aules de Llar d’Infants i Parvulari.

Aquest mètode s’inclou dins del projecte Aude! on un dels seus objectius és la incorporació del pensament a l’escola. Per fer-ho, el model VESS selecciona un conjunt de “rutines de pensament” del Visible Thinking i les adapta a les diferents edats per ajudar als nens i les nenes més petits a desenvolupar hàbits de pensament bàsics com fer-se preguntes, observar amb detall, comparar, relacionar i, fins i tot, aprofundir en qualsevol tema. Aquestes rutines s’utilitzen amb els diferents continguts i situacions promovent la comprensió, la creativitat i l’aprenentatge autònom.

El mètode VESS és el resultat de més de vint anys de recerca en l'etapa d'educació infantil d'Edu1st, una organització amb seu a Miami (EEUU), pionera en l'aplicació a infantil de la metodologia Visible Thinking del Projecte Zero de la Universitat de Harvard. Segons David Perkins, co-fundador del projecte juntament amb Howard Gardner, "per aprendre a pensar cal materialitzar i monitoritzar el pensament. Per educar bons pensadors, convé fer-ho des de les primeres edats".

El model VESS s’inspira també en el moviment pedagògic Reggio Emilia, en l’ús que fa de la documentació com eina per visualitzar la “història de l’aprenentatge” a les parets i passadissos de l’escola, i agafa del pensament lateral d’Edward de Bono tècniques pel desenvolupament de la creativitat.


“Aprendre a pensar és divertit i fàcil d’aconseguir”.


Preparats per al canvi
Noticia