Al Parvulari treballen U.S.A a l’aula «Hooray»

Aquest trimestre a l'aula d'anglès «hooray» treballem the U.S.A.

Aquest trimestre a l'aula d'anglès «hooray» treballem the U.S.A. Els nens i nenes són protagonistes del seu propi aprenentatge, així que són ells mateixos els que investiguen, llegeixen llibres i descobreixen els trets característics d'aquest continent. Amb l'ajut de les rutines de pensament i els hàbits de ment, els alumnes pensen, raonen i treuen les seves pròpies idees i conclusions de tot el que van descobrint. Els ha interessat particularment molt la figura de «Christopher Columbus» i han volgut endinsar-se molt en el món dels mariners i exploradors d'aquella època. Han après doncs, moltes dades rellevants de la figura del descobridor d'Amèrica i de la societat del moment.

Competència global
Noticia