Cambridge examination diploma ceremony

This week, the students who took one of the Cambridge external examinations in English were awarded their certificates by Helen Smith, from the Cambridge Examinations Board.

The ceremony started with a short presentation about English as a universal language and its importance in the world today. The Cambridge external examinations allow students to progress from the Young Learners exams right up to the First Certificate (B2), required for university entry, and beyond to Advanced and Proficiency levels. All awards are recognised internationally and form part of the Common European Framework.

Many congratulations to all the successful candidates! We look forward to seeing them reach the highest levels of fluency in English, as we make every effort in Mestral to guarantee their progress.

Aquesta setmana, els estudiants que van fer exàmens externs de Cambridge a Anglès van ser guardonats amb els seus certificats de Helen Smith, de la Junta d'Exàmens de Cambridge.

La cerimònia va començar amb una breu presentació sobre l'Anglès com a llenguatge universal i la seva importància en el món d'avui. Els exàmens externs de Cambridge permeten als estudiants progressar a partir dels Young Learners exàmens fins al First Certificate (B2), requerit per ingressar a la universitat, i més enllà dels nivells Advanced and Proficiency. Tots els premis són reconeguts internacionalment i formen part del Marc Comú Europeu.

Moltes felicitats a tots els guanyadors del concurs! Esperem veure'ls assolir els més alts nivells de fluïdesa en anglès, com fem tots els esforços a Mestral per garantir el seu progrés.Noticia
Articles relacionats