Convivència cultural Batxillerat

Es tracta d’una activitat formativa que havíem fet altres anys i que enguany volem recuperar.

Els dies 24, 25 i 26 d’octubre  hem organitzat una convivència cultural adreçada als alumnes de 1r i 2n de Batxillerat a Pamplona i San Sebastián. Sortirem a les 9:15h del dia 24 des de Mestral i arribarem el dia 26, aproximadament a les 19:00h, al mateix Mestral. Per aquest motiu haureu de recollir el vostre fill personalment.

Amb aquesta convivència es pretén culminar l’estada dels alumnes al col·legi amb una activitat pròpia, entretinguda i formativa al mateix temps.

El programa durant aquests dies és molt variat i els tutors presentaran el contingut als alumnes al llarg dels propers dies. Us podem anunciar, però, que visitaran la Universitat de Navarra i que podran participar en sessions d’informació segons els seus interessos. També visitaran les facultats que té la mateixa universitat a San Sebastián.

Naturalment, també hi haurà temps per visitar alguns indrets especialment importants de la ciutat i per conviure amb els companys en un marc diferent de l’estrictament acadèmic.

La sortida i la tornada seran a Mestral, seguint l’horari escolar. El cost de l’activitat és de 150 Euros, que es poden ingressar al compte corrent ES63-0081-5154-24-0001056808 del Banc de Sabadell. Indicant: Pamplona-Nom alumne- Mestral i lliurar el resguard de l’ingrés a secretaria.

De cara a l’organització de l’activitat us demanem que ens retorneu aviat la sol·licitud d’inscripció signada.

 

Rebeu una cordial salutació,

 

 

Josep Camí

Sotsdirector de formació 

_________________________________________________________

 

 

Jo________________________________ sol·licito que el meu fill ______________________ assisteixi a la convivència a Pamplona i San Sebastián que organitza el col·legi Mestral entre els dies 24 i 26 d’octubre.

Signatura pare o mare                                             Data: ______________________

 


Noticia
Articles relacionats