Eleccions al consell escolar

Cada dos anys s’ha de renovar la meitat del Consell Escolar. Com ja sabeu, els pares esteu representats per quatre membres, escollits entre els pares i mares d'alumnes.

Seguint el que indica l’article 40.2 del NOFC sobre la funció del Consell Escolar, enguany s’ha d'escollir dos representants.


El proper dilluns 28 de novembre es celebrarà l'acte electoral de 9:00 h a 17:00 h.

Les urnes electorals estaran ubicades a la secretaria de l'edifici Montclar, perquè és la direcció principal de la nostra escola.

A Secretaria teniu al vostre abast les llistes de cens per a consultar-les.


Esperem la vostra participació.Noticia
Articles relacionats