Els pares de 1r i 2n de Primària assisteixen a una sessió sobre la Llibreta de Tutoria

Més de 50 pares i mares del cicle inicial de la Institució Igualada van assistir a una sessió a l'aula amb els seus fills sobre la "Llibreta de tutoria al Cicle Inicial".

Més de 50 pares i mares del cicle inicial de la Institució Igualada van assistir a una sessió a l'aula amb els seus fills sobre la "Llibreta de tutoria al Cicle Inicial".

Durant una estona, pares i fills, van fer una activitat a l'aula amb la llibreta de tutoria i seguidament, al gimnàs de l'espai Montclar, van rebre una xerrada sobre les virtuts que treballen durant aquest curs els seus fills i filles. També se'ls va explicar com funciona la Llibreta de Tutoria de curs, una eina molt útil per treballar escola i famílies en la millora de cada nen i nena.

La llibreta de tutoria és una eina que està dissenyada per garantir aquesta educació integral.

Aprofitant els períodes sensitius dels nens i les nenes, veiem que és en aquesta edat ( de 6 a 9 anys ) on es donen les condicions òptimes i molt favorables per a introduir i anar consolidant mica en mica, una sèrie de virtuts/valors. L’ORDRE, l’OBEDIÈNCIA, la SINCERITAT, la SOBRIETAT, el RESPECTE, la LABORIOSITAT, la PACIÈNCIA i la GENEROSITAT.

A més, la llibreta els va ajudant a reflexionar i a fer-se propòsits de millora sobre aquests punts: Coneixement propi. Cada un és el seu propi “coach”. Ser sincers amb nosaltres mateixos. Estem aprenent: és normal equivocar-se.

Cal destacar també que les tasques/activitats que es plantegen són molt accessibles i comprensibles per tots els nens i nenes i adequades a cada curs.

Lideratge ètic
Noticia