English Week 2017

Tots els cursos de 1r a 5è de Primària i de 1r a 4t d'ESO tindran la seva English Week al segon trimestre del 23 al 27 de gener de 2017.

Home to Home va ser fundada a Barcelona l'any 1992 per un grup de professors nadius anglesos i pares d'alumnes amb la intenció d'oferir projectes educatius econòmics i de qualitat, tant aquí com a l'estranger. Els seus projectes van dirigits a alumnes de primària i secundària amb l’objectiu de fomentar l’aprenentatge i la pràctica de l’anglès.

Home to Home ha assolit molt bona reputació gràcies a l’excel·lència del seu tracte personalitzat i dels continguts pedagògics que utilitzen. El seu equip està format per professors nadius amb una llarga experiència docent i monitors amb experiència en el món del lleure que garanteixen unes activitats divertides i enriquidores.

Actualment col·laboren amb més de 350 escoles d'educació primària i secundària i han enviat més de 20.000 estudiants a realitzar projectes pedagògics a l'estranger. 

Els cursos que partiviparan en la English Week 2016 son: De 1r a 5è de Primària i  de 1r a 4t d'ESO en els programes següents:

- 1r i 2n de Primària: Jurassic Adventure” és un projecte educatiu en anglès dissenyat per al Cicle Inicial de Primària. Els 5 dies de projecte tenen lloc a l’escola. Els professors nadius de Home to Home dediquen la setmana a treballar i fer que els alumnes coneguin els diferents tipus de dinosauris, el seu entorn, les seves característiques etc; a través de la història, geografia, esport, música, art, plàstica etc.  Els  alumnes ho treballaran a les classes, tallers, jocs i diferents projectes i presentacions o exposicions que aniran fent al llarg de la setmana. 

- 3r i 4t de Primària:  Monsters & CO”  és un projecte educatiu en anglès dissenyat per al Cicle mitjà de Primària. Els 5 dies de projecte tenen lloc a l’escola. Els professors natius de Home to Home dediquen la setmana a treballar i fer que eks alumnes treballin la temàtica dels monstres o personatges imaginaris d’algunes pel.lícules a través de la història, l’esport, música, art, plàstica etc.  Els alumnes treballaran aquest topic a les classes, tallers, jocs i diferents projectes i presentacions o exposicions que aniran fent al llarg de la setmana. 

- 5è de PrimàriaMade in the UK “és un projecte educatiu en anglès dissenyat per a la Primària basat en la cultura anglesa. Els 5 dies de projecte tenen lloc a l’escola. Els professors natius de Home to Home dediquen la setmana a treballar i fer que els alumnes coneguin els països de parla anglesa i la cultura anglesa arreu del món a través de la història, geografia, esport, música, art, plàstica etc. Aquesta temàtica serà la mateixa però, amb continguts i dossiers totalment diferents dels del curs passat. 

- 1r, 2n i 3r d'ESOEnglish around the world ” és un projecte educatiu en anglès dissenyat per a ESO. Els 5 dies de projecte tenen lloc a l’escola. Els professors natius de Home to Home dediquen la setmana a treballar i fer que els alumnes treballin la temàtica de la llengua i cultura anglesa a diferents païssos del món, a través de la història, l’esport, música, art, plàstica etc.  Els alumnes treballaran aquest topic a les classes, tallers, jocs i diferents projectes i presentacions o exposicions que aniran fent al llarg de la setmana. 

- 4t d'ESO: Industrial Revolution” és un projecte educatiu en anglès dissenyat per a ESO. Els 5 dies de projecte tenen lloc a l’escola. Els professors natius de Home to Home dediquen la setmana a treballar i fer que els alumnes treballin la temàtica de la Revolució Industrial a través de la història, la música, l’art, la plàstica, el teatre etc. Els alumnes treballaran aquest topic a les classes, tallers, jocs i diferents projectes i presentacions o exposicions que aniran fent al llarg de la setmana. 


Noticia
Articles relacionats