English Week 2018: Més anglès que mai!

Del 26 de febrer al 2 de març tots els alumnes de 1r a 5è de Primària i de 1r a 4t d'ESO van participar a la English Week: una immersió total en anglès a tota la escola.

Durant tota una setmana els nens i les nenes de la Institució Igualada han participat en un programa d’immersió lingüística en anglès.

El professorat de Home to Home ens han ajudat a millorar el nostre anglès mitjançant el treball entorn a determinades temàtiques: per a 1r de Primària el tema escollit van ser els Dinosaures: van tenir lliçons sobre les dimensions, els aliments i diferents tipus de dinosaures. Juntament amb les lliçons han dissenyat els peus del seu propi dinosaure. 

2n i 3r de Primària van treballar tot allò relacionat amb el “Space and Solar system”. 4t, es va centrar en el món dels “Superheroes” confeccionant, fins i tot, la disfressa del seu propi superheroi. A partir de 5è, ens vam centrar més pròpiament tot allò que és “Made in the UK”, juntament amb 1r d’ESO, que va treballar “English around the world”. 2n d’ESO es va centrar en l’estudi de les “Civilizations”. 

I per acabar, en els cursos superiors, es van centrar en el periodisme i els “Mass Media”.

Realment ha estat una gran oportunitat per aprendre’n més i millorar en el coneixement d’aquesta llengua.

Com en anys anteriors, podem afirmar que la English Week ha estat una gran experiència per a la escola.


Competència global
Noticia