English Week 2019 a Primària.

Un curs més a la Institució Igualada es porten a terme les English Week, a les etapes de primària i de secundària.

Un curs més a la Institució Igualada es porten a terme les English Week, a les etapes de primària i de secundària. Aquesta setmana d’aprenentatges competencials en anglès s’emmarca en el projecte d’immersió en aquesta llengua de l’escola.

Durant les English Week diferents professors nadius de Home to Home entren a l’escola i comparteixen totes les hores lectives amb un curs sota el paraigües d’un projecte interdisciplinari i cooperatiu que es desenvolupa, en la seva totalitat, en anglès.

Es treballa la llengua anglesa, doncs, des d’una perspectiva del dia a dia, donant especial èmfasi a la potenciació les habilitats comunicatives dels alumnes. També hi ha temps, però, per practicar diferents esports i jocs tradicionals, en grup, de la cultura anglesa, on els nens i les nenes es diverteixen d’allò més.

Home to Home va ser fundada a Barcelona l'any 1992 per un grup de professors nadius anglesos i pares d'alumnes amb la intenció d'oferir projectes educatius econòmics i de qualitat, tant aquí com a l'estranger. Els seus projectes van dirigits a alumnes de primària i secundària amb l’objectiu de fomentar l’aprenentatge i la pràctica de l’anglès.

Competència global
Noticia