Entrega de diplomes Cambridge a la Institució Igualada

Aquest setmana va tenir lloc la ja tradicional entrega de diplomes del exàmens de Cambridge que els nostres alumnes varen realitzar al Juny.

Aquestes qualificacions reconegudes internacionalment certifiquen la bona competència dels alumnes en les diferents habilitats necessàries per aprovar les proves i en els diferents nivells als que es van presentar: Flyers, Ket, Pet i First Certificate.

Els representants de Cambridge van insistir en la importància de la llengua anglesa com a eina de comunicació i els van animar a continuar formant-se per a millorar la seva competència en aquesta llengua, felicitant als alumnes pels bons resultats.

Els professors i professores del Departament d'anglès fem extensiva aquesta felicitació als nostres alumnes.Competència global
Noticia