Win-Win Schools

Llibertat i convivència

Win Win Schools educa en responsabilitat i llibertat, tenint en compte les particularitats de cada alumne.

El professorat és el model que, de forma proactiva i empàtica, busca l’entesa i el respecte mutu entre els alumnes.