Flipped Classroom a Matemàtiques de 1r d’ESO

Un cop acabada l’English Week i veient el magnífic resultat que ha donat el treball per projectes i en grups, és un bon moment per introduir noves metodologies a l’aula com el Flipped Classroom.

S’anomena Flipped Classroom a aquella manera d’impartir les classes consistent en què els alumnes es documentin sobre la lliçó a casa (amb videos i material facilitat pel professor) i que facin els “deures” a classe (activitats i recerques més pràctiques). Com veieu això trenca el model tradicional de lliçó magistral a classe i deures a casa i fa que tot es faci a l’inrevés. De fet, he pensat que aquesta lliçó és la ideal per fer això perquè els continguts de geometria ja han estat treballats durant la primària i ara ja és el moment d’aplicar-los amb ABP (Aprenentatge Basat en Problemes).

Com ho farem? El professor passarà un guió de l’activitat a fer als alumnes i un correu electrònic amb els enllaços de video que el prèviament ha enregistrat pel seu compte sobre el bloc didàctic de geometria. Els alumnes visionaran els videos a casa (tantes vegades com vulguin) i s’anotaran a la llibreta les idees principals del contingut.

Posteriorment, a l’escola hauran de fer activitats pràctiques en grup (cada grup tindrà un pla de treball diferent). A tall d’exemple, un grup ha de mesurar l’alçada del cole a partir de la seva ombra i l’aplicació del teorema de Pitàgores. Un altre haurà de mesurar la superfície d’una aula a partir del nombre de rajoles i de la seva àrea i d’altres hauran de calcular la superfície d’algunes ciutats mirant Google Maps, les distàncies i les escales. Com veieu, són problemes del dia a dia que es poden treballar perfectament a l’escola i que, gràcies a “girar” la classe, podem fer la unitat didàctica més engrescadora des de l’escola.


L’output final de la unitat pot ser un examen final com els de tota la vida o un informe pràctic redactat a ordinador i acompanyat d’una presentació oral davant de la resta de la classe. En aquesta ocasió optarem per la segona, ja que amb la feina que hauran fet ja quedarà totalment demostrat el què han aprés i de quina manera ho han fet.

 Us deixo una mostra de video amb una classe filmada i el guió de l’activitat que ha preparat el professor.


També podeu veure altres exemples de Flipped Classroom a http://www.theflippedclassroom.es/


Noticia
Articles relacionats