Formació Dream Schools

El professorat de l'espai Mestral es forma en Aprenentatge Cooperatiu.

Durant les jornades inicials i abans de començar el curs acadèmic 2017 – 2018, tot el professorat de l'espai Mestral s’ha formant en Aprenentatge Cooperatiu, dins de la línia estratègica d’AUDE! Preparats per al Canvi.

Les metodologies innovadores són claus i fonamentals per aconseguir que l’aprenentatge estigui acord amb el segle XXI i amb la societat actual i el món on vivim. 

L’aprenentatge cooperatiu és un enfocament metodològic per a l’aprenentatge de qualsevol contingut en un context escolar. Parteix de la base que les diferències entre els aprenents són un potencial per a l’aprenentatge, i no pas un entrebanc. A través de diversos mètodes i tècniques es practica el treball en equip, un context en el qual l’aprenent sempre ha de ser actiu.

Durant les sessions de formació, que tindran continuïtat durant tot el curs, els professors han aplicat diferetens estratègies cooperatives entre ells a través de diferents dinàmiques d’aula.Preparats per al canvi
Noticia