Horari de Misses i atenció de Capellania Curs 2021-22

Als espais Montclar i Mestral

Espai Montclar Santa Missa: dilluns, dimarts i divendres a les 12:45h.

Espai Mestral Santa Missa: de dilluns a divendres a les 11:00h. 


El col·legi disposa de capellans per a l'atenció a les famílies que ho desitgin:

  • Espai Montclar (Mn Xavier Freixa) Dimecres de 15 a 17h
  • Espai Mestral (Mn Jordi Taló) Dimarts i divendres de 15 a 17h

Lideratge ètic
Noticia