Jornada de treball amb els Consells de curs de Mestral

Els Consells de curs de 5è de Primària a 2n de batxillerat es van reunir a l'Alberg de Jorba per treballar diversos punts relatius al seu àmbit.

Triats pels alumnes de la seva classe, els Consells de curs són els òrgans de participació dels alumnes als nostres centres escolars. Entre les seves funcions hi estan: avaluar les normes de convivència i disciplina i proposar mesures en els casos conflictius; avaluar l'aprofitament de les classes; elaborar un calendari de deures per dies i assignatures; proposar millores al pla de formació; proposar activitats culturals dins o fora de l'horari escolar, com trobades i activitats familiars, activitats esportives i de servei social; participar en la planificació d'activitats organitzades pel col·legi, com convivències i excursions; interessar-se pels alumnes malalts, trucar-los per telèfon i anar a veure'ls; i preparar l'ordre de punts a treballar a cadascuna de les reunions que tenen setmanalment amb el tutor de curs.

La jornada de convivència del dimecres 19, una vegada s'havia constituït els nous Consells de curs, tenia com a objectiu principal la conscienciació de la importància del seu treball per l'escola. A més, vam aprofitar la jornada per treballar per cicles diverses dinàmiques de grup. En aquestes dinàmiques es van treballar casos pràctics de mediació en conflictes escolars, van omplir enquestes de satisfacció sobre aspectes de la vida al col·legi, fins i tot sobre els menús a l'escola.

 


Noticia
Articles relacionats