Jornades Leader Team 2016 Lidera+

Els Leader Team de cada curs d'ESO van assisitir durant les dues setmanes passades a les jornades de formació dins del projecte Lidera+

Cinc alumnes de cada classe de l’ESO -escollides per les seves companyes com Leader Team perquè durant el curs liderin el grup escolar promovent la seva millora integral -, participen en aquestes jornades amb l'objectiu de formar-se per poder actuar com a líders i agents de canvi. Mitjançant aquesta formació en les competències bàsiques de lideratge es busca que les alumnes millorin com a persones canviant positivament el seu entorn.

Així, les instal·lacions de la seu d Montlcar han estat aquest any l'escenari on les alumnes de Aura i Arabell han rebut sessions de coach, lideratge i treball en equip. La força del canvi i la importància de la missió van dibuixar el marc central de les diferents intervencions a partir de les quals es van exposar les idees centrals de la trobada. A més, a partir dels col·loquis ‘Descobreix el teu rol’ o ‘Si vols liderar, compta amb tots’ van sorgir nous plantejaments i iniciatives que tant alumnes com a professores van treballar al llarg de la convivència. A la tarda, les quaranta assistents van poder posar en pràctica els coneixements participant en unes Olimpíades: els jocs i competicions van ser instrument per reforçar l'esperit d'esforç i col·laboració entre els diferents centres i cursos.

Durant els tallers d'aquestes -i totes les jornades organitzades a les escoles-, cada Leader Team estableix les metes i estratègies a seguir en benefici de tota la classe. El compromís i la iniciativa es materialitzen en una tempesta d'idees durant la qual les alumnes concreten quins són els propòsits a afrontar. “Servir, conèixer a l'altre i perseverar”: tres dels punts que marcaran el guió de les tutories amb les professores al llarg d'aquest any 2016-2017.

Les dimensions física, afectiva, social, racional i transcendent enquadren aquest pla de formació que es fonamenta també en dues eines bàsiques: els Leader Team i el coaching personal o preceptuació. D'aquesta manera, Lidera+ és el camí pel qual les alumnes creixen en solidaritat, responsabilitat acadèmica i companyonia adquirint les capacitats necessàries per enfortir el procés de cohesió i millora contínua de la classe


Noticia
Articles relacionats