La programació entra a les aules de tecnologia

En un món cada vegada més connectat, és molt important l’ús de les noves tecnologies i saber com funcionen aquestes.

És per això que, dins l’assignatura de Tecnologia de 3r d’ESO, s’ha decidit començar a mostrar els fonaments de la programació informàtica a un nivell inicial. S’han estudiat les metodologies del disseny d’aplicacions informàtiques tal i com ho faria una empresa professional, però enfocant-ho des d’una perspectiva molt senzilla, pensada per alumnes que no han tingut cap experiència prèvia amb aquest àmbit.

L’objectiu final ha estat la creació d’un joc senzill però entretingut, a partir d’una idea concebuda pels propis alumnes en petits grups, en què havien de tenir en compte els riscos i dificultats que pot suposar el seu funcionament. Després d’afrontar les dificultats pròpies d’un projecte d’aquestes característiques, els resultats han estat molt gratificants.

Per implementar el codi s’ha fet servir el programa Scratch (http://scratch.mit.edu). Es tracta d’una eina gratuïta que ajuda a aprendre programació sense les dificultats que comporta assimilar un llenguatge amb codis complexos, pensada sobretot per l’ensenyament secundari.

Aquí podeu veure alguns dels projectes desenvolupats pels nostres alumnes:

Noticia
Articles relacionats