Les alumnes de 2n d'ESO treballen les exposicions orals amb l'activitat "Tens un minut?"

Dins de l'assignatura de català

A l'assignatura de català, les alumnes de 2n d'ESO van preparar una exposició oral individualment. Cada una de les alumnes tenia un tema diferent i n'havia de parlar durant un minut davant de les companyes. El primer que van fer va ser buscar informació, seleccionar allò que trobaven més interessant i posar per escrit el guió del discurs que posteriorment exposarien. El pas següent va ser fer un assaig en parelles o grups de tres utilitzant una rúbrica que els feia de guia. D'aquesta manera van poder valorar prèviament l'execució de la tasca i saber quins punts podien millorar. 

En les exposicions orals treballem no només el rigor de la informació, sinó la correcció lingüística a l'hora de parlar-ne. També la prosòdia i el llenguatge corporal. 

Competència global
Noticia