Montclar Mestral incorpora la metodologia Visible Thinking

Implementem a les nostres aules el projecte educatiu Aude! on conviuen els fonaments de l’educació personalitzada i les metodologies didàctiques més avançades.

A l'etapa d'Educació Infantil, des d'aquest curs, comencen a aplicar el mètode VESS per crear cultures de pensament Visible Thinking a les aules. Montclar Mestral incorpora aquesta metodologia del Projecte Zero de Harvard en el marc d'Aude!

Aude! situa l'alumne al centre de tot el procés educatiu i ho fa des de quatre eixos:

  • Lideratge ètic: cada alumne és únic i valuós i ha d'aprendre a dirigir la seva vida i ser agent de canvi.
  • Preparats per al canvi: aprendre a pensar, a ser creatiu, a treballar amb eficiència i a cooperar amb els altres.
  • Competència global: aprendre a conviure i comunicar-se amb tothom amb actitud oberta i positiva.
  • Compromís social: arribar a ser ciutadans compromesos i solidaris amb la societat i la natura.

Des de fa anys Montclar Mestral ha integrat a les seves aules diverses metodologies i programes innovadors: aprenentatge cooperatiu, intel·ligències múltiples, habilitats emocionals, creativitat... La formació continuada del professorat, el treball en equip i la incorporació de nous avenços educatius són determinants de l'estil propi d'aquest centre.

Aude! Infantil
El mètode VESS és el resultat de més de vint anys de recerca en l'etapa d'educació infantil d'Edu1st, una organització amb seu a Miami (EEUU), pionera en l'aplicació a infantil de la metodologia Visible Thinking del Projecte Zero de la Universitat de Harvard. Segons David Perkins, co-fundador del projecte juntament amb Howard Gardner, "per aprendre a pensar cal materialitzar i monitoritzar el pensament. Per educar bons pensadors, convé fer-ho des de les primeres edats".

VESS és l'acrònim de "Vida Equilibrada amb Sentit i Saviesa" i va nèixer amb l'objectiu d'educar persones equilibrades i felices, que visquin amb sentit i saviesa. Incorpora les novetats que aporta la recerca en neuro-educació, psicologia i pedagogia.

Utilitza el pensament com a estratègia pedagògica: per aprendre hem de comprendre i per comprendre hem de pensar. "Cal potenciar la comprensió per tal que l'alumne sigui capaç de transferir els aprenentatges fora de l'àmbit escolar, a altres contextos i situacions", assegura Montse Claramunt, directora de Montclar Mestral.

VESS és una eina metodològica per crear cultures de pensament a l'aula, contextos significatius i rics en oportunitats per al desenvolupament integral dels alumnes. És un model que ajuda l'alumne, el professorat i també als pares a preguntar-se per el sentit de tot el que fan, i aportar valor.

Un dels fonaments de l’eix “Preparats pel canvi” del projecte Aude!, és la incorporació del pensament a l’escola. Per fer-ho, el model VESS selecciona un conjunt de “rutines de pensament” del Visible Thinking i les adapta a les diferents edats per ajudar els nens i nenes més petits a desenvolupar hàbits de pensament bàsics com fer-se preguntes, observar amb detall, comparar, relacionar, i fins i tot aprofundir en qualsevol tema. Aquestes rutines s’utilitzen amb els diferents continguts i situacions promovent la comprensió, la creativitat i l’aprenentatge autònom.

El model VESS s’inspira també en el moviment pedagògic Reggio Emilia, en l’ús que fa de la documentació com eina per visualitzar la “història de l’aprenentatge” a les parets i passadissos de l’escola, i agafa del pensament lateral d’Edward de Bono tècniques pel desenvolupament de la creativitat.

Des de ja fa uns anys, el professorat de Montclar Mestral a Infantil es forma en metodologies pedagògiques avançades i les aplica amb èxit a les seves aules, convertint l’aprenentatge en una gran aventura diària per a cada alumne i cada família. L’escola és, des del mes passat, un dels primers centres educatius de Catalunya que aplica el mètode VESS a les seves aules de Llar d’Infants i Infantil. Preparats per al canvi
Noticia