Per Nadal reciclem

“Per Nadal reciclem” és un projecte d’emprenovació dels alumnes de 1r de Primària de la Institució Igualada.

El repte del projecte és “fer un avet amb material reciclable i reutilitzable”.

Proposem fer aquest projecte al voltant de les Festes de Nadal per aprofitar l’avet com a manualitat per portar a casa. Comencem amb l’observació a ull nu d’un avet. En grups cooperatius, els alumnes comparteixen les idees que han pensat tenint sempre en compte que el material per fer l’avet ha de ser a partir del reciclatge de residus. Després, oralment, manifesten les possibles dificultats de cada idea, per així seleccionar la millor.

La part creativa, focalitzada en el mateix avet i en els materials utilitzats, genera situacions de conflicte especialment en la selecció de la idea, ja que cada un dels alumnes vol la seva. Per entendre la cooperació com a mitjà per enriquir idees és convenient dedicar estones a fer-los adonar que amb els altres podem millorar molt el producte final!

Aquest projecte d’emprenovació parteix de les competències bàsiques. És un projecte obert i flexible per potenciar les intel·ligències múltiples i també per treballar les habilitats de pensament amb les seves rutines corresponents. Els alumnes s’organitzen en grups reduïts i heterogenis per fomentar l’aprenentatge cooperatiu. Es proposa un repte i s’acaba amb un producte i tot el procés està guiat per la tècnica dels “Sis Barrets Per Pensar” per optimitzar i fer visible el pensament.

És una proposta educativa per a desenvolupar la creativitat i l'emprenedoria per tal d’oferir als alumnes eines i recursos per a fomentar una actitud innovadora i que els prepari per a la presa de decisions i la resolució de conflictes.


Compromís social
Noticia