Reunió de pares 2n EPRI Vall d'Hebron

L’estudi és voluntari, només el faran els alumnes que comptin ambl’autorització dels pares

Benvolgudes famílies,

El gabinet de psiquiatria de l’Hospital Vall d’Hebron compta amb uns especialistes en la detecció precoç de les dificultats d’aprenentatge.

Els vostres fills es troben en un moment ideal per participar-hi i beneficiar-sed’aquest servei que ens permetrà – a vosaltres com a pares i al col·legi-actuar, en cas de detectar alguna dificultat en el seu aprenentatge.Aquest estudi s’adreça als nens de 2n de PRIM. L’experiència delsdarrers cursos demostra que aquest estudi és molt útil: un diagnòsticfiable en aquestes edats permet descartar dificultats d’aprenentatge o, enel cas de tenir-ne alguna, actuar de seguida per minimitzar-les. No cal dirque l’equip d’especialistes de l’hospital de la Vall d’Hebron mereix tota lanostra confiança.

L’estudi és voluntari, només el faran els alumnes que comptin ambl’autorització dels pares.Així doncs, el proper dimarts 28 de novembre les 20:30 us convidem ala sessió informativa que es realitzarà a la Sala d’Actes del col·legi i en laque aquest equip mèdic ens explicarà i aclarirà millor tot allò que vulgueusaber.

Atentament,


Joan Jordana Junoy

Director

Preparats per al canvi
Noticia