Reunió presentació programa Vall d'Ebron

El passat dijous Montclar Mestral va tenir una reunió amb els pares amb fills a 2n de primària on el gabinet de psiquiatria de l'Hospital Vall d'Hebron va explicar el programa de detecció precoç de les dificultats d'aprenentatge.

El gabinet de psiquiatria de l’Hospital Vall d’Hebron compta amb uns especialistes en la detecció precoç de les dificultats d’aprenentatge. Els alumnes  de 2n de primària  es troben en un moment ideal per participar-hi i beneficiar-se d’aquest servei que permetrà als pares i al col·legi actuar, en cas de detectar alguna dificultat en el seu aprenentatge.

Aquest estudi s’adreça als alumnes de 2n de PRIM. Montclar Mestral considera que pot ser una eina molt útil per a tots, doncs un diagnòstic fiable en aquestes edats pot ser molt i molt útil. No cal dir que l’equip que passa les proves i fa l’anàlisi mereix tota la confiança de la nostra institució.


Noticia
Articles relacionats