Reunions trimestrals de pares del Parvulari

Informar als pares sobre les activitats que fem a l'escola és una de les prioritats de l’escola

Informar als pares sobre les activitats que fem a l'escola és una de les prioritats de l’escola Institució Igualada. Per això, cada trimestre els convoquen a una reunió on tracten temes educatius que els ajuden a millorar com a pares i després els posen al dia de tot el que van treballant a l'escola, de què poden fer des de casa per facilitar els seus aprenentatges, del que faran fins a final de curs i els fan partícips d’algunes anècdotes dels seus fills en les estones de joc i de relació amb els altres nens/es.

Aquest any van abordar tres aspectes importants en l’educació dels nens i nenes de parvulari. A P3 els van parlar sobre la necessitat de ser més autònoms i aconseguir més confiança en ells mateixos cada vegada que fan les coses ells sols. L’èxit els ajuda a ser més grans. A P4 es va parlar de l’equilibri que hi ha d’haver en la relació amb els nens/es entre l’afectivitat i l’establiment de límits per evitar la sobreprotecció amb el tema “ Sóc capaç”. Finalment a P5 es va donar unes idees sobre la necessitat que els nens/es visquin l’edat d’acord a la que tenen. Evitar “cremar etapes” els ajuda a gaudir més del seu present i en definitiva a ser més feliços.


Lideratge ètic
Noticia