Treballem l'eina del Classroom!

En previsió d’un altre període de confinament, setmanalment treballem el Classroom.

Des de principi de curs, els alumnes de cicle mitjà estem treballant les diferents assignatures no tan sols amb els llibres de text, sinó també amb l’ajut de l’eina del Classroom. El confinament que vam patir el curs passat ens va fer pensar que els nostres alumnes havien de ser autònoms a l’hora de fer servir les noves tecnologies des de casa. Per aquesta raó, i en previsió d’un altre període de confinament, cada setmana els alumnes de cada curs tenen un dia que treballen les assignatures d’aquell dia amb el suport del seu ordinador portàtil i l’eina del Classroom. També tenen cada setmana dues o tres activitats de deures que han de fer amb aquesta eina. D’aquesta manera aprenen a rebre la feina al seu correu electrònic, a editar-la i finalment a enviar-la de nou al seu professor/a per ser corregida i avaluada.

Competència global
Noticia