Consells de Curs: una eina fonamental en la cohesió dels grups.

La setmana passada els alumnes que formen part dels Consells de Curs de la Secundària van poder gaudir d’un dia de formació

La setmana passada els alumnes que formen part dels Consells de Curs de la Secundària van poder gaudir d’un dia de formació específica per poder dur a terme, amb la major efectivitat possible, la seva tasca.

És sabut que la cohesió dels grups classe és fonamental per poder crear un bon clima de convivència i aprofitament del temps de treball. En aquest sentit el paper dels membres dels Consells de Curs és fonamental.

Així, durant el dia de formació, mitjançant una sèrie de dinàmiques, es va mostrar als alumnes que tenen aquesta missió a la classe com poder dur-la a terme de manera més eficient.

Sens dubte va ser una gran i enriquidora experiència!

Lideratge ètic
Noticia