Institució Igualada, pioner en un programa de gestió de la Intel·ligència Artificial a les escoles.

La nostra escola, seleccionada per participar en un programa pilot per l'utilització de la IA.

Institució Igualada ha estat seleccionat juntament amb 5 escoles més de tot l'estat per participar en un programa pilot que pretén generar protocol l'utilització de la IA a les escoles . Es un programa d'un curs de durada, que ha començat amb una primera sessió d´identificació de les necessitats dels centres i acabarà al mes de juny amb l'elaboració de l'esmentat protocol.

Aquest projecte, que vol fer una primera definició d´un protocol d’implementació de la IA, es fa amb col·laboració amb les línies de lideratge i IA d´Educaixa i amb experts del IOE (Institute of Education of UCL- University College London) i IIIA-Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial del CSIC.

Els objectius d´aquest curs son facilitar el contacte entre experts IA i els centres educatius, fomentar el coneixement del funcionament i l´ús de la tecnologia que es sustenta en lA i acompanyar els centres en l'elaboració d'un protocol d'implementació de la IA en la seva realitat educativa des d'una perspectivacrítica, de reconeixement d´oportunitats i riscos i extraient evidències i coneixement obert del projecte pilot.

Quatre professors d´Institució Igualada , participaran en aquest projecte pioner en el coneixement de la realitat de la IA a la nostra escola .

Preparats per al canvi
Noticia