Jornades formatives a 1er de Batxillerat

"Parlem-ne" i "Aprenem a estimar"

Un any més, els alumnes de 1r de Batxillerat van participar en unes jornades formatives a l'escola els dies 11 i 12 de desembre. En aquestes jornades, el ritme ordinari de les classes es va modificar per tal de poder gaudir d'una sèrie de sessions i tallers de diferents projectes que es fan a l'escola des de fa anys: "Parlem-ne!" i "Aprendamos a amar" (Universitat Francisco de Vitoria, Madrid).

Tots dos programes estan orientats a formar la persona en la seva integritat i de forma més específica a tractar l'afectivitat i sexualitat de la persona.

Amb l'objectiu fonamental de fer partícips als pares dels continguts i la metodologia d'aquests programes, es va posar a l'abast de les famílies un vídeo de presentació de l'activitat. Un cop acabades les jornades, vam convocar els pares a l'escola per fer un retorn dels aspectes més rellevants de la formació que es va donar als seus fills i que cal treballar amb ells a casa.

La valoració de les jornades ha estat molt positiva; tant els alumnes com els pares estan molt agraïts per aquesta formació i pel suport que aquesta suposa en la seva formació i en la comunicació familiar. 

Preparats per al canvi
Noticia