La llibreta de tutoria: Formació integral de l'alumne de 1r a 4t Epri

Dins del programa de Lideratge Ètic d'Aude!25

Una de les principals tasques que tots tenim com a pares, és educar els nostres fills i filles. I els volem educar en totes les dimensions de la persona, d’una manera integral: intel·lectual, física, social, afectiva i transcendent.

La llibreta de tutoria és una eina que està dissenyada per garantir aquesta educació integral.

Aprofitant els períodes sensitius dels nens i les nenes, veiem que és en aquesta edat ( de 6 a 9 anys ) on es donen les condicions òptimes i molt favorables per a introduir i anar consolidant mica en mica, una sèrie de virtuts/valors.

L’ORDRE, l’OBEDIÈNCIA, la SINCERITAT, la SOBRIETAT, el RESPECTE, la LABORIOSITAT, la PACIÈNCIA i la GENEROSITAT.

A més, la llibreta els va ajudant a reflexionar i a fer-se propòsits de millora sobre aquests punts:

  • Coneixement propi
  • Cada un és el seu propi “coach”
  • Ser sincers amb nosaltres mateixos
  • Estem aprenent: és normal equivocar-se.

Cal destacar també que les tasques/activitats que es plantegen són molt accessibles i comprensibles per tots els nens i nenes i adequades a cada curs.

Els resulten atractives, amb dibuixos que fan referència a la virtut que es treballa aquell mes i que poden pintar i decorar lliurament.

Des del punt de vista metodològic, es va alternant el treball en grups cooperatius, en parelles, individual i també en gran grup.

Per acabar, la sessió on es treballa la “llibreta de tutoria” la portem a terme durant una hora setmanal, a l’hora de la TUTORIA GRUPAL, tot i que no ens ocupa l’hora sencera.

Es va combinant amb diverses dinàmiques de grup, revisió i canvi d’encàrrecs, canvi de llocs, debats sobre pel·lícules ,… i altres qüestions que van sorgint durant aquella setmana a l’aula.


Lideratge ètic
Noticia