La Universitat La Salle visita Institució Igualada

La Salle ofereix una sessió d'orientació universitària per estudiants de segon de batxillerat.

La Salle ofereix una sessió d'orientació universitària per estudiants de segon de batxillerat.

En el marc de les sessions de formació destinades a orientar els estudiants cap a un futur acadèmic i professional prometedor, La Salle ha dut a terme una destacada sessió d'orientació universitària específicament dirigida als estudiants de segon de batxillerat.

Els alumnes han rebut una visió completa i detallada de les opcions universitàries disponibles, així com consells pràctics per afrontar amb èxit aquesta etapa vital.

Els estudiants han tingut l'oportunitat de conèixer de primera mà les diferents carreres universitàries, les seves sortides professionals i les expectatives de futur en diversos sectors del mercat laboral.

La sessió també ha inclòs informació sobre les diferents vies d'accés a la universitat, requisits d'admissió, beques i ajuts econòmics disponibles, així com orientació sobre com preparar-se per als

exàmens d'ingrés i prendre decisions informades sobre el futur acadèmic.

Volem destacar la importància d'aquesta orientació universitària precoç per ajudar els estudiants a planificar el seu futur de manera responsable i encoratjar-los a perseguir els seus objectius personals i professionals amb confiança i determinació.

Amb iniciatives com aquesta, La Salle vol proporcionar als alumnes les eines i els recursos necessaris perquè puguin assolir el seu màxim potencial i fer front amb èxit als reptes que els esperen en el seu camí cap a la universitat i més enllà.

Preparats per al canvi
Noticia