PREINSCRIPCIÓ 20-21. Del 13 al 22 de maig

Entre el 13 i el 22 de maig es durà a terme la preinscripció escolar des de P3 fins a 4t d'ESO

El Departament d'Educació ha publicat que entre el 13 i el 22 maig es durà a terme la preinscripció escolar des de P3 fins a 4t d'ESO.

A causa de les circumstàncies extraordinàries per la covid-19, les presentacions de sol·licituds es faran per via telemàtica al llarg de tot el període i hi haurà uns dies específics, entre el 19 i el 22, per atendre les preinscripcions presencials amb cita prèvia.


SOL·LICITUD PER VIA TELEMÀTICA

El Departament d'Educació ha habilitat un espai on-line. Per formalitzar la preinscripció podreu introduir directament les vostres dades i després enviar el resguard a l'escola per correu electrònic a [email protected] 

La informació que us demanaran serà la mateixa o molt semblant a la de l'imprès de sol·licitud de preinscripció oficial que adjuntem.

Enllaç preinscripció telemàtica 


 • Per agilitzar els tràmits podeu enviar-nos la documentació que se sol·licita, si no ho heu fet ja, per formalitzar les preinscripcions.
 • Aquells que ho necessiteu també podeu demanar cita prèvia.
 • Si teniu preguntes o durant el procés necessiteu ajuda, no dubteu en contactar amb nosaltres.


DOCUMENTACIÓ PER FORMALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ

 • Imprès de sol·licitud de preinscripció oficial en format editable (cliqueu aquí). S’han d’emplenar els dos fulls- indicant el codi oficial de la INSTITUCIÓ IGUALADA: 08040266 - imprimiu-los, signeu-los i envieu-nos les imatges. O retorneu-la amb signatura electrònica, si en disposeu
 • Inscripció interna de la INSTITUCIÓ IGUALADA (cliqueu aquí). Autorització ús d'imatges i protecció de dades / Carta compromís educatiu. Si encara no l'heu lliurat s’hauria d’emplenar, imprimir, signar i enviar com imatge adjunta.

Documentació identificativa (s’ha de presentar en tots els casos):

 • Fotocòpia DNI, NIE o passaport de l’alumne (si el té) i de la mare, pare o tutor legal (Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el DNI, cal adjuntar certificat o volant municipal de convivència de l’alumne on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant. En el moment de formalitzar la matrícula, caldrà presentar el DNI renovat amb la nova adreça, la mateixa del volant de convivència presentat).
 • Fotocòpia del llibre de família on consti el registre de l’alumne.
 • Fotocòpia de la targeta sanitària individual de l’alumne/a (CatSalut).
 • Fotocòpia del carnet de vacunes.

Documentació acreditativa dels criteris de baremació (només s’ha de presentar si s’han al·legat a la sol·licitud de preinscripció)

 • Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
 • Certificat d’ubicació de lloc de treball del pare, mare o tutor legal, si és dins de l’àrea d’influència del centre.
 • Certificat mèdic en cas de discapacitat de l’alumne, mare, pare o germans.
 • Certificat de la renda anual en cas que el pare, mare o tutor legal, sigui beneficiari de l’ajut de la renda mínima d’inserció.


PER DEMANAR CITA PRÈVIA PER PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL O AMPLIAR LA INFORMACIÓ

De manera excepcional, per als casos de famílies que no puguin fer la presentació telemàtica, ho podran fer de forma presencial entre el 19 i el 22 de maig, ambdòs inclosos.

Caldrà portar el document de sol·licitud degudament omplert i tota la documentació que es demana fotocopiada.

Imprès de sol·licitud de preinscripció oficial.

El nostre horari d'atenció per formalitzar la preinscripció presencialment a l'escola serà de 9h a 13h i de 15h a 19h

Podeu demanar cita contactant amb:

JOSEP LLADÓ
Atenció noves famílies
606179531
[email protected]
93 802 98 77 (de 9h a 13h)

Tota la informació referent a la preinscripció la trobareu a la web de la Generalitat accedint a aquest enllaç. A més, mantindrem la web de l'escola actualitzada per poder anar informant-vos de quasevol novetat. Podeu consultar la nostra oferta de places accedint al mapa escolar de la preinscripció del curs 2020/21.

Agraint la vostra col·laboració, rebeu una cordial salutació,

Joan Jordana
Director Institució Igualada

Preparats per al canvi
Noticia