Cursos que s'imparteixen

Els cursos es fonamenten en un mètode participatiu en el qual grups reduïts de matrimonis analitzen alguns casos reals.
Per fixar criteris i extreure conclusions els grups es reuneixen en unes sessions generals moderades per un expert en cada tema.