Nous escenaris educatius a Montclar Mestral

A partir del curs escolar vinent, la Institució Igualada tindrà aules mixtes. Teresa Martínez, consellera delegada de la Institució, ens explica aquests canvis a partir de les preguntes dels mitjans.

Quin és el motiu que us porta a prendre aquesta decisió?

El context sociodemogràfic de Montclar Mestral, que ha suposat una pèrdua progressiva d’alumnat als nivells inicials, ens ha portat a prendre aquesta decisió per poder continuar prestant un servei de qualitat, als més de sis-cents alumnes i famílies que confien en el nostre projecte.

Fins ara afirmàveu que l'educació diferenciada us ajudava a la personalització, ara com ho fareu?

És cert que l'educació diferenciada és una eina que ens dona bons resultats i ens facilita la personalització educativa, però aquesta personalització va més enllà.

La nostra manera d'entendre l'educació es fonamenta en els valors propis de l'humanisme cristià i en l’acompanyament personalitzat a cada família i cada alumne. Es concreta de diverses maneres: la preceptuació o tutoria individual amb cada família i cada alumne, la formació tutorial grupal, els cursos per a famílies, i tot un seguit d’actuacions que cerquen adaptar-se a les característiques personals de cada alumne.

Després de fer una reflexió profunda, i havent estudiat totes les alternatives, considerem que els canvis organitzatius a Montclar Mestral són necessaris i es realitzaran d'acord amb el nostre caràcter propi. Aquest canvi implicarà nous esforços que afrontarem amb il·lusió per seguir oferint una educació de qualitat a les nostres famílies.

La resta d’escoles de la Institució es faran mixtes?

No, ja que la resta d'escoles no es troben en la mateixa situació sociodemogràfica d'Igualada. A la Institució creiem i continuem apostant pel model d’educació diferenciada, però en aquells contextos on no hi hagués prou famílies per mantenir-la, cercarem alternatives que –garantint l'acompliment de la nostra missió i la fidelitat a la nostra identitat– ens permetin continuar acompanyant les famílies que confien en el nostre projecte.

Aquesta decisió ha afectat la relació que teniu fins ara amb l’Opus Dei?

La Institució té un conveni amb la Prelatura de l'Opus Dei, que es coneix com a labor personal, pel qual se li encomana la formació cristiana als nostres col·legis.

En aquest cas, aquesta relació per a Montclar Mestral deixa d’existir. Alhora, la Prelatura ens han manifestat la seva voluntat de facilitar a l'escola l’atenció sacerdotal a les famílies, docents i alumnes que lliurement ho desitgin.

Hi haurà algun canvi en l'atenció espiritual de l'escola?

L'atenció espiritual per part dels sacerdots és important al nostre caràcter propi i s’ofereix lliurement a qui ho desitgi. Aquesta atenció continuarà sent essencial a Montclar Mestral.

Ho feu per mantenir el concert?

No, l’actual marc jurídic ens empara. Els Tribunals han ratificat la plena legalitat de l’educació diferenciada i el dret de les nostres escoles a rebre finançament públic com qualsevol altre centre educatiu.

Els concerts a Infantil i Secundària de totes les nostres escoles s'han renovat per quatre anys, perquè compleixen els requisits necessaris tal com queden definits a la Llei d’Educació de Catalunya. Per tant, aquesta decisió s’ha pres en un moment on queda palès que la retenció del concert no és el motiu que l'origina.

Com s’organitzaran els espais?

Les instal·lacions s’adaptaran a la nova realitat que s’està produint a l’escola. La distribució per espais serà la següent: l'Infantil i l’EPRI es situaran dins l'espai Montclar i l'ESO i BAT a l'espai Mestral. Tot dins el mateix centre educatiu: Institució Igualada.

Com volem mantenir una mirada diferenciada que afavoreixi la igualtat d'oportunitats, és probable que algunes activitats es puguin organitzar per grups diferenciats per afavorir aspectes pedagògics i formatius.

Hi haurà professores dones ensenyant a nens i professors homes a nenes?

Sí, de fet actualment hi ha presència de dones i homes als claustres de totes les escoles de la Institució. Es va començar a aplicar, ara fa un temps, per afavorir la presència de professores en col·legis masculins i professors en col·legis femenins.

Quina ha estat la reacció del professorat?

Un cop comunicat el canvi, el professorat ha respost de manera molt positiva i amb el mateix desig de sempre d'afrontar amb il·lusió els nous reptes. Això ens va donar força i posa de manifest que tenim un gran equip docent i molt cohesionat.

I les famílies?

Hem fet diverses reunions amb famílies per explicar els canvis i tenim la voluntat d'estar molt a prop d'elles per poder atendre’les personalment i donar resposta a les inquietuds que han sorgit. Ens posem a la seva disposició. Els propers dies hi haurà noves oportunitats per dialogar i explicar aspectes més concrets.


Preparats per al canvi
Noticia