Atenció a la diversitat

Cada fill és únic i des de l’escola també fem tot el possible per personalitzar-ne l’educació
i adaptar-nos als seus ritmes d’aprenentatge.Altes Capacitats

Altes Capacitats

Els alumnes amb altes capacitats realitzen activitats adequades a les seves capacitats: nivells lingüístics, premis i treballs de recerca, possibilitat d'activitats extraescolars d'ampliació, etc.

Es mantenen contactes amb diverses entitats per a alumnes d'altes capacitats, així com amb gabinets de psiquiatria especialitzats en nens i adolescents. A més,es compta amb l'activitat dels escacs, fins i tot com a activitat esportiva escolar i també com a opció diària, com una manera d'afavorir el desenvolupament d'aquestes competències de caràcter intel·lectual.

Gabinet d'Atenció a la Diversitat

 Gabinet d'Atenció a la Diversitat

Actualment, l'escola disposa d'un Gabinet d'Atenció a la Diversitat (Departament Psicopedagògic) el qual diagnostica els possibles problemes d'aprenentatge. Una vegada objectivada la problemàtica de l'alumne, aquest segueix algun dels programes educatius que el centre té integrats alhora que es fa un seguiment individualitzat amb l'objectiu de reforçar els aspectes que s'han detectat com a millorables.


D'una altra banda, tots els alumnes, docents i famílies disposen d'altres serveis, com són el Departament d'Orientació Familiar (en estreta relació amb diverses associacions de Barcelona, com a Acció Familiar, el FERT, etc.), i Departament Mèdic, etc.

Molt més

Molt més

Un dels reptes amb els quals es troben actualment els centres educatius i els docents és la necessitat d’atendre la diversitat a l’aula i les diferents capacitats i interessos del seu alumnat. L’increment d’alumnat amb trastorn d’aprenentatge ha estat constant els últims anys, en part motivat pel tancament d’unitats d’educació especial i per a la millora dels processos que permetien fer un diagnòstic d’aquests trastorns de l’alumnat.

A la Institució Igualada considerem que hem de fer molt més que simplement conviure amb la diversitat. S’ha de fer un pas endavant per ser capaços d’entendre aquesta diversitat i de donar-li una resposta educativa també diversa, que permeti treure el màxim de cada alumne. Per tant, l’atenció a la diversitat a l’aula és un tret essencial en totes les escoles de la Institució.